Standard licytacyjny WJ 2005  wersja dla Bridge Club Online

 

OTWARCIA

 

1       – 12-14 PC, układ zrównoważony, możliwa piątka trefli

            - 15+PC, 5+

            - 18+PC, układ dowolny

1       - 12-17 PC, 5+, lub 4 w układzie 4441, lub 4 i 5 w sile 12-14 PC

1/ – 12-17 PC, 5+/

1BA     - 15-17 PC, układ zrównoważony, dopuszczalne starsze piątki, młodsze szóstki, itp.

2       - 11-14 PC, Precision, 5+ i starsza czwórka lub 6+

2       - mini-Multi – 6-11 PC, starszy kolor 6+

2       - 6-11 PC, 5+ i 5+ w innym kolorze

2       - 6-11 PC, 5+ i 5+ w kolorze młodszym

2BA     - 6-11 PC, 5+-5+ w kolorach młodszych

3/   - przed partią 6+, po partii 7+, na I i II ręce kolor z dwoma starszymi honorami

3/, 4/// – naturalne, blokujące, z prawa 4-3-2-2

3BA     - pełny kolor młodszy bez bocznego dojścia

 

DALSZA LICYTACJA

 

Po otwarciu 1

Odpowiedź 1 – 0-6 PC, układ dowolny

                           - 7-11 PC, układ niezrównoważony bez starszej czwórki

                           - 13+ PC, układ zrównoważony bez starszej czwórki, w sile 13-15 PC ręka zła do zajęcia bez atu

 

ustalenia specjalne w sekwencji 1 – 1

1 – 1

1/ – 3/=13-15 PC, układ zrównoważony – „chcę grać 3BA z twojej ręki”

 

1 – 1

2 = forsing do dogranej, układ różny od dwukolorowego

 

1 – 1

2 - ?

- 2 = wtórny negat, 0-3 PC

- 2, 3// = 4-6 PC, kolor 5+

- 2BA = 4-6 PC, układ zrównoważony (dalej 3 Stayman, inne – naturalne)

 

1 – 1

2 – 2

2BA – dalej Stayman i transfery na kolory starsze, 3 – kolory młodsze

 

1 – 1

?

- 3 = forsujące do dogranej, 5+ i 5+ inne (teraz 3 – piki lepsze od kierów, 3BA – pytanie o drugi kolor, 4/ – cue bid uzgadniający kiery)

- 3 = forsujące do dogranej, 5+ i 5+ młodsza (teraz 3BA – pytanie, 4/ –cue bid uzgadniający piki)

- 4 = forsujące do dogranej, 5+-5+ w kolorach młodszych (teraz 4 – uzgodnienie, 4/ – cue bid uzgadniający trefle)

 

Odpowiedzi 1/ – 7+PC, kolor 4+

 

1 – 1/

2 = Bubrotka – forsujące do dogranej z fitem 3+

- 2 = słaby na czwórce

- 2 = silny na czwórce

- 2BA = silny na kolorze 5+

- 3/ = 9-11 PC, czwórka w kolorze odpowiedzi i 5+ w kolorze licytowanym

- 3 = słaby na piątce, układ niezrównoważony

- 3 = słaby na piątce, układ zrównoważony

- 3BA= słaby na kolorze 6+

 

W sekwencji

1 – 1/

2 - ?

odzywki 2/, 2BA i 3 nie forsują; inne, poza wymienionymi oraz 2, są naturalne, forsujące do dogranej

2 jest sztucznym forsingiem do dogranej; dalsza licytacja naturalna

 

Magister

Po otwarciu 1 w kolor, odpowiedzi one over one i rebidzie otwierającego na wysokości jednego stosujemy konwencję magister (znaną także pod nazwą PRO) – rebid odpowiadającego 2 jest sztuczny, i obiecuje rękę co najmniej inwitującą z pięciokartowym kolorem odpowiedzi, albo rękę z aspiracjami szlemikowymi, albo sign off na treflach.

Oto sekwencje, w których 2 jest pytaniem konwencji magister:

1 – 1

1 – 2

 

1 – 1/

1BA – 2

 

1 – 1/

1BA – 2

 

1 – 1

1BA – 2

 

Otwierający z minimum otwarcia z dubletonem w kolorze pierwszej odpowiedzi partnera licytuje sztuczne 2, z minimum z trójką w kolorze partnera – 2 w kolor partnera, z górą otwarcia z trójką w kolorze partnera – 2 w drugi kolor starszy, z górą bez fitu w kolorze partnera – 2BA.

 

Powtórzenie trefli przez odpowiadającego wskazuje na posiadanie słabej karty z kolorem treflowym i jest sign off. Z kartą inwitującą ze starszą piątką, po odpowiedzi 2 odpowiadający licytuje 2 w swój kolor, a po wskazaniu przez partnera maksimum – wybiera kontrakt. 2BA zalicytowane przez odpowiadającego wskazuje aspiracje szlemikowe i jest pytaniem o młodszą czwórkę.

 

Odpowiedź 1BA – 7-10 PC bez starszej czwórki

Odpowiedź 2BA – 11-12 PC bez starszej czwórki

Odpowiedź 3BA – 13-15 PC bez starszej czwórki, ręka dobra do bez atu

Odpowiedzi 2/ – 12+PC, kolor 5+, możliwa starsza czwórka, forsujące do dogranej

     W sekwencji 1 – 2/ rebid 2BA nie wyklucza starszej czwórki, oznacza rękę dobrą do zajęcia bez atu

Odpowiedzi 2/ – forsujące do dogranej z aspiracjami szlemikowymi, dobry kolor 6+

Odpowiedzi 3/ – inwitujące (9-11 PC) z dobrym kolorem 6+

Odpowiedzi 3/ – kolor siedmiokartowy z dwoma starszymi honorami, nic z boku

 

Po otwarciu 1

Odpowiedź 1BA – 7-10 PC bez starszej czwórki

Odpowiedź 2 – kolor 5+, forsuje do dogranej z wyjątkiem wariantu 10-11 PC z kolorem 6+ (wtedy powtarzamy trefle w następnym okrążeniu), możliwa starsza czwórka

Odpowiedź 2 – odwrócone podniesienie – 10+ PC, 4+ bez starszej czwórki

Odpowiedzi 2/,3 – forsujące do dogranej z aspiracjami szlemikowymi, dobry kolor 6+

Odpowiedź 2BA – 11-12 PC, układ zrównoważony bez starszej czwórki

Odpowiedź 3BA – 13-15 PC, układ zrównoważony bez starszej czwórki, zatrzymania w kolorach starszych

Odpowiedź 3 – blokujące, 5-9 PC z fitem karowym 4+

Odpowiedzi 3/,4 – Splinter

 

W sekwencji

1 – 1/

2 – po czwartym kolorze rebid otwierającego 3 wskazuje 4+ i 5+, a pozostałe – 5+ i 4

 

Po otwarciu 1 w kolor, odpowiedzi one over one i uzgodnieniu koloru odpowiedzi relay jest pytaniem o układ. Oto sekwencje, w których stosujemy tą konwencję:

 

1 – 1

2/3 – 2/3 = relay

- 2/3BA = krótkość pik

- 3/4 = krótkość trefl

- 3/4 = 5-4-2-2, dobry kolor karowy

- 3/4=5-4-2-2, nie nadzwyczajny kolor karowy

 

1/ – 1

2/3 – 2/3BA = relay

- 3/4 = krótkość trefl

- 3/4/ = 5-4-2-2, dobry kolor karowy/kierowy

- 3/4 = 5-4-2-2, nie nadzwyczajny kolor karowy/kierowy

- 3/4/ = krótkość licytowana

 

Po otwarciu 1/

Odpowiedź 1BA – 7-11 PC bez fitu w kolorze otwarcia

Odpowiedź 2/ (także 2 po 1) – forsujące do dogranej z wyjątkiem wariantu 10-11 PC z kolorem 6+ (wtedy powtarzamy kolor odpowiedzi); odpowiedź 2 może być w skrajnym przypadku licytowana z dubletonem (przy ręce zrównoważonej z fitem w kolorze otwarcia), odpowiedzi 2 i 2 wskazują kolor 5+.

 

W sekwencji 1 – 2, odzywka 3 nie forsuje – wskazuje minimum otwarcia z fitem trzykartowym; 4 wskazuje rękę z lekką nadwyżką bez krótkości.

 

Odpowiedź 2BA – inwit z fitem w kolorze otwarcia

Odpowiedzi 3/, (także 2 po 1, 3 po 1) – forsujące do dogranej z aspiracjami szlemikowymi, dobry kolor 6+

Odpowiedź 3/ – blokujące

Odpowiedź 3 (po 1), 3BA (po 1) – słaby Splinter – 10-12 PC, dowolna krótkośc z fitem 4+

Odpowiedzi 4/ – Splinter w sile 12+ PC (3BA po 1 – krótkość pik, 12+PC, 4 po 1 – także Splinter w sile 12+ PC)

 

Forsujące 2BA po powtórzeniu koloru otwarcia

 

W sekwencjach

 

1 – 1/BA

2

 

1 – 1BA

2

 

2BA jest forsujące i prosi o sprecyzowanie układu ręki. Otwierający odzywką 3/ (także 3 po otwarciu 1) wskazuje krótkość, bez krótkości z brzydką ręką licytuje 3 w kolor otwarcia, a z ładną 3BA. Takie 2BA forsuje jedynie do wysokości 3 w kolor otwarcia – po wskazaniu krótkości, powrót na 3 w kolor otwarcia jest sign off.

 

Po odpowiedzi one over one i rebidzie 2 w nowy kolor, np. w sekwencji

 

1/ – 1

2 - ?

 

2BA jest inwitujące, forsuje czwarty kolor.

Po otwarciach na III i IV ręce – Drury z fitem (po Drury 2, najsłabszą licytacją otwierającego jest powrót na 2 w kolor otwarcia), przeskok w nowy kolor  – góra pasa, niezły kolor 6+, preferencja kolorów starszych.

 

Po otwarciu 1BA

 

Odpowiedź 2 – Stayman

Po Staymanie są tylko trzy odpowiedzi – 2 – brak starszej czwórki, 2 – czwórka kierów, nie wyklucza czwórki pików, 2 – czwórka pikowa bez kierowej;

 

W sekwencji

1BA – 2

2 - ?

- 2 – co najmniej 4-4 w starszych, słabość, chęć gry tylko 2© lub 2

- 2 – inwit w układzie 5 i 4

 

1BA – 2

2/ – 3/ = transfer Trybuły, szlemikowe uzgodnienie koloru odpowiedzi

 

1BA – 2

2 – 2 =  pytanie o drugą czwórkę

 

1BA – 2

2 – 3 = pytanie o drugą czwórkę

 

Odpowiedzi 2/ – teksasy (JTB)

Po teksasie, nowy kolor zalicytowany przez odpowiadającego forsuje do dogranej

Odpowiedź 2 transfer na trefle

Odpowiedź 2BA – inwit do 3nt bez starszych czwórek

Odpowiedzi 3 - transfer na kara

Odpowiedzi 3/ – konwencja 5431, co najmniej 5-4 w kolorach młodszych, krótkość w kolorze licytowanym

Odpowiedź 4 – Gerber

Odpowiedzi 4/ – duży Teksas

 

Po interwencji przeciwnika: - wykorzystujemy wejście opozycji jak własne poprzez kontrę

- kontrą - tak jak bez kontry 2 Stayman i transfery

- 2 - x jak Stayman / dalej transfery lub licytacja jak bez wejścia

- 2 - x jak transfer na kiery / dalej transfery lub licytacja jak bez wejścia

- 2 - x jak transfer na piki / dalej transfery lub licytacja jak bez wejścia

- 2 - x transfer na trefle / dalej transfer 3 na kara

 

Po otwarciu 2

Odpowiedź 2 – relay, forsuje do 3; w ten sposób licytujemy też ręce w sile forsingu do dogranej z własnym kolorem.

Po relayu 2 otwierający licytuje następująco:

- 2/ – czwórka licytowana (dalej relay – pytanie o układ w kolorach bocznych – licytuje się trójkę, bądź 3 z 6-4, albo bez atu z 5422)

- 2BA – sześć trefli, ręka dobra do zajęcia bez atu

- 3 – 6+, ręka, z którą lepiej, aby bez atu zajął partner (dalej 3 – pytanie o krótkość) 

- 3 – 6+ i 4

- 3/ – sześć trefli i słaba piątka w kolorze licytowanym

- 3BA – góra otwarcia, pełny kolor treflowy

Odpowiedzi 2/ – nieforsujące, kolor 5+

Odpowiedź 2BA – słabe z fitem treflowym lub forsujące do dogranej, dwukolorówka co najmniej 5-5 bez trefli; otwierający licytuje automatyczne 3, a odpowiadający pasuje z fitem, bądź sprzedaje układ dwukolorowy: 3 – kara z kierami, 3 – kiery z pikami, 3 – piki z karami

Odpowiedź 3 – inwitujące, 9-11 z fitem treflowym bez starszej czwórki

Odpowiedzi 3// – inwitujące z niezłym kolorem 6+

Po interwencji przeciwnika – kontra jest negatywna, nowy kolor nie forsuje na wysokości dwóch, a forsuje na wysokości trzech.

 

Po otwarciu 2 ( Multi )

Odpowiedzi 2/ – pasuj z licytowanym kolorem, znoś bez niego

Odpowiedź 2BA – pytanie o kolor i siłę otwarcia

Po pytaniu 2BA otwierający licytuje:

- 3 – góra otwarcia, kolor nieznany – dalsze pytanie to 3, po nim otwierający pokazuje posiadany kolor „odwrotnie”, 3 – minimum otwarcia z kierami, 3 – minimum otwarcia z pikami.

Odpowiedź 3 – inwitujące do końcówki z fitami w obu starszych

Odpowiedź 3 – blokujące z fitami w obu starszych

Odpowiedź 4 – „pokaż swój kolor teksasem”

Odpowiedź 4 – pokaż swój kolor

Po interwencji – po kontrze – bez zmian, po wejściu kolorem – kontra karna, licytacja w kolor starszy – „pasuj lub popraw”.

 

Po otwarciach 2/

Odpowiedź 2 (po otwarciu 2) – pasuj z pikami, zalicytuj kolor młodszy bez pików

Odpowiedź 2BA – pytanie o drugi kolor; w sekwencji 2 – 2BA 3 oznacza kolory starsze; po pokazaniu drugiego koloru, powrót na kolor otwarcia jest inwitem, podniesienie koloru młodszego na wysokość czterech to szlemikowe uzgodnienie; drugi kolor starszy to szlemikowe uzgodnienie koloru otwarcia; w sekwencji 2 – 2BA - 3< 3 szlemikowo uzgadnia piki, a 4/ to cue bid przy uzgodnionych kierach.

Odpowiedź nowym kolorem (3 po 2) – naturalne, forsujące na jedno okrążenie

Po interwencji – kontra karna, a nowy kolor – „pasuj albo popraw”

 

Po otwarciu 2BA

Odpowiedź 3 – pytanie o układ, po którym otwierający licytuje krótkość (3BA – krótkość kier), bądź zgłasza młodszą szóstkę

Po otwarciach blokujących

Zgłoszenie koloru starszego jest naturalne, na wysokości trzech forsuje na jedno okrążenie. Licytacja w nowy kolor młodszy na wysokości trzech może być wyczekująca, a na wysokości czterech jest cue bidem.

Po otwarciu 3BA

Odpowiedź 4/5 – pasuj albo popraw – chęć gry w kolor partnera na wysokości 4/5

Odpowiedź 4 – pytanie o krótkość (4/ – krótkość licytowana, 4BA – krótkość w kolorze młodszym, 5/ – brak krótkości)

 

LICYTACJA STREFY SZLEMOWEJ

 

Blackwood 1-4 0-3 2-0 +Q atu – stosujemy Blackwooda na 5 wartości odwróconego – odpowiedź 5 oznacza 1 lub 4 wartości, 5 – 0 lub 3 wartości, 5 - 2 wartości bez damy atu, 5 – 2 wartości i dama atu; jeżeli licytacja przekroczyła poziom 4BA, to Blackwoodem jest 5BA.

Pytanie o króle – Hoyt – po odpowiedzi na pytanie o asy, najniższa odzywka z pominięciem koloru uzgodnionego jest pytaniem o króle. Odpowiada się w sposób normalny (I szczebel – 0 lub 3)

Konwencja atutowa – 5BA licytowane po odpowiedzi na Blackwooda lub z przeskokiem jest pytaniem o starsze honory atutowe; odpowiedzi są następujące: 6 – 0 figur, 6 – 1 figura, 6 – 2 figury, 7 w kolor uzgodniony – 3 figury.

Blackwood wyłączeniowy: po uprzednim uzgodnieniu koloru, zalicytowanie nowego koloru z przeskokiem na wysokości 5 (lub 4 przy uzgodnionych kierach) jest Blackwoodem wyłączeniowym – pytaniem o asy poza kolorem wyłączenia oraz króla atu (4 wartości). Odpowiadamy szczeblami, jak po Blackwoodzie – I szczebel – 1 lub 4 wartości, II szczebel – 0 lub 3 wartości, III szczebel – 2 wartości bez damy atu, td.

 

LICYTACJA OBRONNA

 

Wejście kolorem na wysokości jednego – może być wyłącznie wskazaniem wistu; po takim wejściu – 2 to Drury z fitem po wejściu 1 w starszy, nowy kolor na wysokości jednego i trzech forsuje, na wysokości dwóch bez przeskoku nie forsuje (ale jest konstruktywny); nowy kolor z podwójnym przeskokiem to kolor z fitem, Splinter tylko w kolor przeciwnika; kolor wejścia z przeskokiem – blokujące.

 

Wejście kolorem bez przeskoku na wysokości dwóch – powinno być przyzwoite, w zasadzie od mniej więcej 12 PC, po takim wejściu nowy kolor nie forsuje na wysokości dwóch (ale jest konstruktywny), forsuje na wysokości trzech.

 

Wejście kolorem z przeskokiem – jest blokujące (po wejściu 2/ stosujemy pytanie o singla)

 

Kontra wywoławcza – kontrą wywoławczą gramy po otwarciach do wysokości 4 włącznie. Kontra na otwarcia wyższe ma znaczny stopień karności.

Po kontrze wywoławczej na otwarcie 1 stosujemy sztuczny negat 1, po kontrze na inne otwarcie licytujemy naturalnie.

Po kontrze wywoławczej na otwarcie słabe 2 w starszy stosujemy Lebensohla.

Po kontrze wywoławczej, licytacja II broniącego w kolor przeciwnika zapewnia, że zabierze on jeszcze co najmniej raz głos w licytacji.

Po kontrze i swobodnej licytacji II broniącego, obiecującej siłę od 7 PC i sprzedaniu przez kontrującego kontry objaśniającej, licytacja jest sforsowana do dogranej.

Po kontrze wywoławczej i licytacji drugiego przeciwnika w nowy kolor, kontra jest karna.

Po kontrze wywoławczej i podniesieniu starszego koloru otwarcia, kontra odpowiedź oznacza rękę bez czwórki w drugim kolorze starszym.

Kontra wywoławcza na 2 multi bądź Wilkosza oznacza rękę z fitem kierowym – dawana jest do wariantu otwarcia z kolorem pikowym.

 

Michaels cue bid – wejście kolorem przeciwnika oznacza dwukolorówkę co najmniej 5-5 z najstarszym z nie licytowanych kolorów (z dwoma najniższymi wchodzimy 2BA). Oto szczegółowy opis:

1 – 2 = dwukolorówka z pikami

       - 2BA = trefle i kiery

1 – 2 = dwukolorówka z pikami

       - 2BA = trefle i kara

1 – 2 = dwukolorówka z kierami

       - 2BA = kolory młodsze

Jako uzupełnienie tego schematu można przyjąć dwukolorówki po otwarciu przeciwnika 1 jak otwarcia bądź z użyciem 2 Wilkosza (w zależności od uregulowań przepisów dopuszczających systemy w danej imprezie).

Wejście Michaels cue bid jest nie limitowane – w założeniach korzystnych może być bardzo słabe, a górnego limitu nie ma. Powtórna licytacja wchodzącego dwukolorówką w kolor przeciwnika oznacza samodzielny forsing do dogranej. 

 

Wejście 1BA – jest naturalne, oznacza siłę 16-18 PC z zatrzymaniem w kolorze przeciwnika. Dalej licytujemy jak po otwarciu 1BA. Po kontrze na wejście 1BA, rekontra jest SOS, a zniesienie – naturalne, słabe. Analogicznie traktujemy wejście 2BA po otwarciu przeciwnika na wysokości dwóch.

Wejście 1BA na pozycji re-open wskazuje siłę 11-15 PC i nie obiecuje zatrzymania w kolorze przeciwnika.

 

Wejście 2BA – oznacza dwukolorówkę na kolorach młodszych. Na pozycji re-open oznacza siłę 19-21 PC z zatrzymaniem w kolorze przeciwnika.

Po otwarciu 1BA silne

kontra  – starsza czwórka i młodszy kolor 5+, na wznowieniu może być 4-4

2 – kolory starsze (teraz 2 jest pytaniem o układ)

2 – jeden kolor starszy

2/ – kolor licytowany i młodszy kolor 4+,

 

Po otwarciu 1BA słabe

Kontra – siłowa, wejścia – j.w., ale siła konstruktywna.


LICYTACJA DWUSTRONNA

 

Po kontrze wywoławczej – kolor na wysokości jednego forsuje na jedno okrążenie, na wysokości dwóch – słabe zniesienie, podniesienia koloru otwarcia blokujące, 1/2/3BA – z fitem w kolorze otwarcia z wartościami defensywnymi, nowy kolor z przeskokiem – kolor + fit; rekontra – od 10 PC

 

Po wejściu kolorem – kontra negatywna do wysokości 3 włącznie, na wysokości 4 kontra „punktowa”, nowy kolor nie forsuje na wysokości dwóch, forsuje na wysokości jednego i trzech (w licytacji dwustronnej stosujemy preferencję kolorów starszych); uzgodnienie koloru otwarcia z przeskokiem – blokujące; przeskok w nowy kolor – naturalne, forsujące do dogranej; podwójny przeskok w nowy kolor – kolor + fit; kolor przeciwnika z przeskokiem – Splinter; kolor przeciwnika – dokładnie inwit z fitem w kolorze otwarcia; 2BA – forsujące do dogranej z fitem w kolorze otwarcia